Zábavně relaxační resort Praha - Motol

Chrtí dostihy Praha - chrtí písková závodní dráha Praha

Nabídka pro firmyNabídka pro firmyChrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Evropský unikát

Greyhound Sand Race Track Prague - chrtí písková dostihová dráha Praha
a související závodní technologie

Chrtí dostihový sport, narozdíl od koňských dostihů,  je v České republice bohužel stále poměrně málo známým pojmem, mnohdy mají někteří lidé tento sport situován spíše někam do Irska či Anglie, či ještě dále, a diví se, že v České republice je možno chrtí dostihy taktéž shlédnout. Někteří nešetří neskrývaným obdivem, že chrtí dostihy mohou shlédnout v prostředí, které znají ze zemí s profesionálním chrtím dostihovým sportem - nejblíže v Anglii nebo v Irsku.  

Považujeme za čest, že díky nově vybudovanému sportovně-zabavnímu-relaxačnímu resortu Greyhound Park Motol v Praze, ve kterém je kromě dalších tratí vybudováno i pískové těleso chrtí dostihové dráhy, můžeme tuto krásnou disciplínu prezentovat široké veřejnosti. 


Chrtí dostihová dráha na profesionální úrovni je věda
Mnozí lidé však nevědí, že chrtí dostihová dráha je "věda" podobně, jako jsou specielní obuv a specielní povrchy jiných sportovišť: pro tenis, squash, bowling, apod., zdá se však, že v chrtím oboru je všechno mnohem dražší. Ale co bychom pro chrty a jejich "nožky" neudělali, viďte?  Chcete-li nechat chrta vyběhat co nejbezpečněji, tato dostihová dráha Praha je to nejlepší, co mu můžete dopřát. 

Chrtí dostihová dráha Praha   
Je známo, že základním předpokladem pro pořádání chrtích dostihů (i jakýchkoli běhů chrtů)  je kvalitní chrtí písková závodní dráha. Chrtí dostihová dráha v Praze, v Greyhound Park Motol, je vystavěna dle australské licence, australského projektu, a vystavěna z technologií australské provenience.  

Konstrukce tělesa chrtí pískové dostihové dráhy Praha
Chrti v Praze tedy  startují na špičkové pískové trati. To není jen pískem posypaná zemina, jak by se mnohým laikům mohlo zdát. Tolik, kolik vidíte z betonové zídky vnějšího hrazení nad chodníkem, tolik je tělesa dráhy ještě i pod zemí, což nemůžete vidět.  Kontrukce tělesa chrtí dostihové dráhy Praha je bohatě několikaúrovňová. 

Těleso chrtí pískové závodní dráhy Praha  se skládá z několika vrstev, je této konstrukce: drenážní potrubí, drenážní štěrk, vrstva geotextilie, drenážní písek, další vrstva geotextilie a vrstva finálního písku.
Finální písek je specielně namletý na frakci jemnou jako pudr a namíchán v určitém poměru s kaolínem. 


Drenážní systém zaručuje, že se dráha brzy po dešti odvodní, psi nevběhnou do kaluží a neriskují tzv. "aquaplaine".
Dostihová dráha této konstrukce, jako je v Praze, zajišťuje chrtům měkký dopad a přitom pevný odraz. 
Tato dostihová dráha chrtům nahrazuje chybějící běžecké boty. 


Finální písek je speciálního složení - jde o směs písku a jílu vytvořenou na zakázku, písek je na zakázku mletý na frakci 0-1 mm.  Tato investice do péče o chrty zajišťuje, že chrt nevytáhne drápkem kořínky trávy, a nezlomí si v běhu prst, nebo mu nevnikne noha do drnu či trsu trávy a nezlomí si nohu. V běhu chrt neuklouzne na vlhké trávě, nebo rozmělněném jílu.
 

Chrtí ovál má klopené zatáčky 8 stupňů, jde o jeden z nejdůležitějších parametrů kvalitní chrtí závodní dráhy. Na chrtí dráze v Praze nabíhá vyvýšení na zatáčku pozvolna z rovinky, tak neznatelně, že je na první pohled okem téměř neviditelné - toto pozvolné vyvýšení zajišťuje, že chrt vbíhá z rovinky do zatáčky bez jakéhokoli vychýlení. To je pro chrty v běhu ve velké rychlosti velmi důležitý prvek, neboť v případě amatérsky "uplácané" zatáčky se může dosáhnout více škod než užitku.

Klopení zatáček chrtí dostihové dráhy v Praze je rektifikováno pomocí laserového zaměření speciálního dálkově ovládaného stroje, takže těleso chrtí dostihové dráhy v Praze je opravdový unikát. Jde o jeden  z nejdůležitějších parametrů kvalitní dostihové dráhy, který umožňuje psům luxusní běh, chrti nemusí vyvíjet silné úsilí k překonávání odstředivé síly v zatáčce, a šetří se jim klouby.

Tato naše péče o chrty umožňuje, že na chrtí dráze v Praze dostihují slavní greyhoundi Cato a Cayenn Elbony, kterým je 10 let! Tito greyhoundi závodili předtím, než vznikla chrtí dráha v Praze, na jiné pískové chrtí dráze, která má podobné parametry, (na chrtí dráze Praskačka u Hradce Králové), a která není již provozována. Je vidět, že kvalitní dostihová dráha má vliv na zdraví a kondici těchto chrtů, kteří se stále udržují fit - kdeže jsou jejich bývalí chrtí "sparingpartneři" z Praskačky!
Ale podobné je to i u lidí, známe "sedmdesátníky", kteří běhají maraton, a jsou třicátníci, kteří jsou proti nim ve svém věku již staří.        

Závodní distance
279 m - sprint; 496 m - classic; 710 m - long.  

Vedení umělé návnady - zajíce: inside

Vedení návnady (australského výrobce AIMS ENGINEERING) je vedeno u vnitřního hrazení, což je standard v kontinentální Evropě (pozn. ostrovní Evropa: Irsko a Anglie mají systém vnějšího vedení návnady) a také např. v Austrálii. 

Takže, kdyby do Prahy přišel na dostihy chrt vychovávaný v dostizích v Irsku nebo v Anglii (nebo jinde, kde je vedení návnady - zajíce vnější, musel by absolvovat několik tréninků, než by byl vpuštěn na zdejší dostihy v Praze. Bez tohoto by chrt měl tendenci ze startovacích boxů vystartovat na opačnou stránu dráhy, kde by čekal návnadu - zajíce a zkřížil by cestu jinému chrtovi. 

Chrtí startovací boxy - osmikomorové
Chrtí startovací boxy jsou australského výrobce Steriline Racing, jsou elektronicky řízené a jsou osmi-komorové, což je raritou v celé Evropě. 
V ostrovní Evropě ( Irsku nebo v Anglii) i v celé kontinentální Evropě - jsou startovací boxy šesti-komorové.
Následkem toho si chrtí sportovci, kteří chtějí závodit v Praze, musí pořídit jinou soupravičku sportovních oblečků - t.j. jacketů, neboli "deček".  Tyto dečky jsou důležité m.j. proto, aby vodič návnady - zajíce, tyto dobře viděl a táhl návnadu
v určené délce před nosem prvního chrta smečky. 
Dále viz. odkaz:
http://www.cgdf.cz/cs/zprovozneni-navnady-greyhound-park-motol.html

Koberec před startovacími boxy
Tento specielní koberec zelené barvy (může pro nezasvěcené působit, že písková dostihová dráha není dobře odplevelená) i zajišťuje, že chrti po startu mají skvělý odraz, (šetří klouby), a přidává chrtům kýžené "setinky".
Můžete počítat s tím, že chrti zde startující (nejen z důvodu existence koberce) mají vesměs vždy lepší časy, než na jiných okolních tratích - pomáhají jim v tom i další špičkové profesionální technické podmínky zdejší dostihové dráhy.
     

Full HD kamera umístěná na vedení návnady
Na vozíku s umělou návnadou - zajícem, je (dle typu dostihu) umístěna profesionální full HD kamera, která unikátním způsobem sleduje běhy chrtů na závodní dráze. Záznam z této kamery je možné shlédnout na tomto odkazu http://www.cgdf.cz/cs/trenink-italskeho-chrtika-greyhound-park-motol.html

Kamerový systém elektronických rozhodčích

  • Dráhové rozhodčí nahradila digitální technika.
  • Běhy závodníků sleduje 10 digitálních kamer, rozmístěných na vnějším hrazení okolo oválu celé dráhy. 
  • Zorné úhly jednotlivých kamer se v určité míře překrývají a tím poskytují velice cenné informace.
  • Každá kamera je propojena kabeláží s jedním DVD recordérem.
  • Snímané obrazy z každé kamery jsou ukládány do deseti DVD recordérů.
  • Posuzování situací na dráze je možno shlédnout zpětným vyvoláním záznamu z příslušného DVD recordéru.
  • Digitální záznamy z jednotlivých kamer slouží pro účely bezchybného rozhodnutí hlavního rozhodčího. 
  • Využití digitálních záznamů je vhodné nejen v případě podání protestu, ale i pro potřeby majitele chrta. Lze zajistit, aby během tréninkových dnů si majitel chrta ze záznamů mohl prohlédnout, jak se chrt chová ve startovacích boxech před startem, jak startuje, jak se chová na dráze během dostihu.

Určitá dostihová situace na dráze (náhodný kontakt, úmyslný kontakt - napadání) je snímána několika dráhovými kamerami najednou. Dostihovou situaci lze posoudit z různých úhlů pomocí soustavy těchto kamer a bezpečně určit výsledek.

Úprava chrtí pískové dráhy zavlažováním probíhá pomocí automatického zavlažovacího systému. Tento je spouštěn již dávno předtím, než přijdou první chrti a první diváci. Tito mohou vidět okolo oválu zavlažovací trysky.  

Mechanická úprava chrtí dráhy: probíhá pomocí traktoru se specielním nástavbovým zařízením. Těmito zařízeními se dráha upravuje dle počasí a dle potřeby, cílem je, aby chrtí nohy nevpadli do nějaké díry v písku, vytvořeném po předchozím běhu. (Z těchto důvodů se na dráze nesmí moc pobíhat, nebo pak se musí specielně, dlouho a opakovaně jezdit a jezdit. 

Zázemí pro závodní chrty
Chrti mají svůj pokoj, kóje a v něm boxy se svým jménem, ve kterých v klidu čekají na dostihy, v tzv. Racing Paddocku,
tento je vybaven klimatizací a hraje jim tam relaxační hudba. Další místnost slouží k přípravě na dostihy, oblečení + masáže, další místnost jsou sprchy chrtů, s jonťáky, s fénem, olejíčky, lakem na nehty, šampony, apod.
Dále viz článek:http://www.cgdf.cz/cs/zazemi-pro-zavodni-chrty-v-greyhound-park-motol.html

          Data Time System
         
 Pomocí tohoto zařízení instalovaném v jednotlivých prostorách budovy (restaurace, zázemí sportovců, technické místnosti,
          atd.)   lze řídit a koordinovat veškeré činnosti v areálu. Tento systém jednotného času je řízen satelitním signálem.
             Lze tímto korigovat termíny startů dostihů chrtů pro účely sázkových kanceláří a televizních společností celého světa.

          Dostihový systém - Formule CGDF
          Greyhoundi se na začátku dostihové sezóny kvalifikují na dostihy, podobně jako piloti Formule 1.
          Podobně jako piloti v F1, i chrti ve Formuli CGDF sbírají body dle svého umístění v jednotlivých závodech.
          Na konci dostihové sezóny vyhrává seriál ten chrt, který získal nejvíce bodů. Nejde tedy jen o vítězství v jednotlivém
          závodu, ale o udržení kondice po celý seriál závodů.

          Legislativa Formule CGDF 
          Na závodech Formule CGDF mohou závodit pouze registravaní chrti. Registrace psů na sezónu probíhají v měsíci únoru.
          
          Greyhound Park Motol - Greyhound Race Track Prague - ve fotografiích:   
Chrtí dostihová dráha v Greyhound ParkuNabídka pro firmyChrtí dostihová dráha v Greyhound ParkuChrtí dostihová dráha v Greyhound ParkuNabídka pro firmyNabídka pro firmy
Chrtí dostihová dráha v Greyhound ParkuKopie-Lexus_Praha_Greyhound_Race_Gucci_Winner_CGDF_256.jpgChrtí dostihová dráha v Greyhound ParkuRacing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_IMG_0054.jpgLexus_Praha_Greyhound_Race_Sprint_CGDF_2130626_180.jpg

Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_IMG_0034.JPGRacing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_IMG_0031.JPGLexus_Praha_Greyhound_Race_Classic_CGDF_2130626_089.jpg

Chrtí dostihy Praha - chrtí písková závodní dráha Praha - Fotogalerie

Nabídka pro firmy
Nabídka pro firmy
Nabídka pro firmy
Grand Opening 13.9.2013
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku
Chrtí dostihová dráha v Greyhound Parku

CZECH INTERNATIONAL, a.s.  - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.