Zábavně relaxační resort Praha - Motol

Chrtí dostihy Praha - STEWARDI

Chrtí dostihy - STEWARDI
Stewardi 

Co mají společného stewardi letadel a stewardi dostihů v Greyhound Parku Motol? Obě skupiny pečují o blaho. Jedni o cestující při letecké přepravě, druzí o závodní chrty při dostizích. V obou případech je k tomu třeba osobních dispozic a předchozí důkladná teoretická i praktická průprava.  
 

Stewardi dostihů chrtů v Greyhound Park Motol

Všichni stewardi i všechny stewardky dostihů chrtů chrtů greyhoundů pořádaných Českou greyhound dostihovou federací v Greyhound Park Motol v Praze se mohou pochlubit držením licence na výkon své funkce. 
Dostihy chrtů předpokládají spoustu činností a stewardů různých profesí, včetně technických. Např. steward  časoměřič, steward - vodič návnady - zajíce, steward - odchytová plenta velká, odchytová plenta malá, speaker, Paddock Master, technik pro zavlažování dráhy, pro mechanickou úpravu dráhy - traktorista, atd., atd. Přítomen je i veterinář.  

Chrtí závodní technologie v Greyhound Parku Motol jsou provenience australské, prostory pro pohyb s chrty jsou také dle australských dispozic, a vše je, zejména v kontinentální Evropě, neznámé a navídané.  Totéž se týká i vzácných závodních chrtů.
Získání a udržení licence na výkon jednotlivých funkcí, zejména pro bezprostřední práci s chrty, je nezbytností.   

Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI

Práce s chrty na chrtím závodišti v Praze 

Práci s chrty vykonávají stewardi chrtích dostihů ve funkcích: Steward Handler (zavádění)  a Steward Catecher (odchyt).
Tuto funkci vykonává nejčastěji majitel chrta. V případě, kdy je majitel chrta zaměstnán při dostizích výkonem některé technické funkce, např. vodič návnady, speaker, apod., je při dostizích chrtů od svého chrta vzdálen (např. v rozhodčí věži), musí jej někdo zastoupit. 
Nebo když chrt startuje na delší distanci než sprint - např. distanci klasika, pak potřebuje majitel chrta někoho, kdo by mu po zavedení chrta do startovacích boxů, a poté, co pes oběhne dráhu, jeho chrta odchytil v odchytovém prostoru (opačný konec dráhy)
- toto majitel chrta v jedné osobě nezvládne. To by musel být rychlejší než chrt, a to není. Nebo když má někdo chrtů víc a startují
v dostizích za sebou, nebo dokonce spolu.  K pomoci musí nastoupit další školené a zkušené osoby.

Tyto výše uvedené potřeby znají všichni majitelé dostihových chrtů celé amatérské kontinentální Evropy, 
všichni si vypomáhají vzájemně, mnohdy pomocí příbuzných, dětí, apod., avšak funkce takových osob nemusí být nazvány jako "stewardi".

Zejména děti nemají na dostihové dráze při dostihovém sportu chrtů co dělat - dodržováním nějakých povinností je nelze zavázat.
A tak již dávno Česká greyhound dostihová federace, která dostihy chrtů greyhoundů pořádá, pojmenovala jednotlivé činnosti prováděné při dostizích a pojmenovala také funkce.  
 
Práci stewardů chrtích dostihů Greyhound Park Motol při zavádění a odchytu chrtů vykonávají převážně mladé ženy či dívky. Známo, že musí jít o osoby schopné rychlé chůze, přesné práci, skvělé motoriky a navíc schopnosti za každých okolností vnímat potřeby chrta. Také schopnost odprezentovat chrta v nejlepší jeho fyzické a osobnostní dispozici, především však chrta připravit na běh a upravit jej po jeho výkonu.  Je-li majitel chrta vyššího věku, nemocen, nebo jinak indisponován, nebo nevlastní licenci - rád využije možnosti tuto práci svěřit.  

Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI

V Greyhound Park Motol se majitel chrta vůbec nemusí fyzicky účastnit jednotlivých dostihových procesů a může se na svého pejska dívat v pohodlí vyhlídkové terasy s tribunovými sedátky. Nechce-li majitel chrta, nemusí "maturovat" z toho, co je to Greyhound Racing Paddock, odchytová plenta, zaváděcí prostor, odchytový prostor, apod.  Svého psa na závodiště jen přivede a odvede. Majitel chrta si může svého pejska v běhu užít jako jakýkoli jiný divák - toto nikde jinde (v amatérské kontinentální Evropě) už neuvidí a nezažije, přičemž o jeho pejska vždy bude řádně postaráno. Dokonce i tehdy, kdyby chtěl shlédnout i ostatní běhy chrtů.  Jeho chrtovi se dostane služeb pečovatelky. 

Stewardky chrtích dostihů České greyhound dostihové federace

Mnohé ze stewardek chrtích dostihů pracujících s pejsky na závodišti Greyhound Park Motol v Praze mají odbornost
v oblasti zdravotnictví, některé jsou školené certifikované masérky, některé stewardky chrta vlastní, některé ne, všechny jsou krásné, některé dokonce pracují i jako modelky. Většina stewardek ještě studuje a všechny chodí na dostihy pomáhat proto, že je práce s pejsky, které mají rády, baví.


Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI

Je vidět, že stewardky si chvilek s pejsky užívají, že je mají opravdově rády. Některé stewardky ochotně pracují při dostizích chrtů i v jiných činnostech - například jako "bookmakers", kdy podávají divákům potřebné informace. Vždy se však stewardky rády vracejí do Greyhound Racing Paddocku k chrtům a práci, která se podobá práci s koni - hřebelcování, čistění, masírování, apod.

V některých případech jde o činnosti zjevně celosvětově ojedinělé - dvěma chrtím slečnám se v chrtím SPA v Greyhound Park Motol
dokonce lakují drápky - chrtí závodnice si v ničem nezadají se světově proslulou běžkyní, která je fotografy vyhledávaná nejen kvůli výtečným sportovním výkonům, ale právě kvůli "parádě", i s "drápky". Dále o závodních celebritách lidských i psích čti v odkaze: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-kralovnicka-queen-vuitton-a-jeji-fan-club.html

Podívejte se na fotografie ve fotogalerii k článku níže a také na filmy s dostihy chrtů a práci stewardů na Facebooku CGDF a GPM, či článcích CGDF a GPM v odkazech níže.
 

Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI
Mnohé stewardky i stewardi se rádi věnují i další činnosti při dostizích chrtů - práci s dětmi diváků. Mnohdy stewardi umí vymyslet i skvělé animované programy pro děti. Mnohé děti chtějí "na chrty" kvůli nim - stewardům a stewardkám.
Mnohé stewardky se věnují i péči o chrty i při jejich slavnostních okamžicích, jako je např. udělování ocenění Zlatý chrt - Golden Greyhound Awards, apod.

Mnozí stewardi pracují při dostizích chrtů zadarmo, mnozí za symbolickou odměnu, která jen tak tak hradí vzniklé náklady. Důležité pro všechny je to, že jsou přítomni u něčeho krásného, že krásné chvilky mohou spoluvytvářet, že si mohou chrty pohladit, že znají jednotlivé dostihové příběhy jednotlivých chrtů, mohou si o tom povídat a veselit se s chrty i mezi sebou, že někam patří, a že je pejsci i děti znají a těší se na ně.
Patří jim všem velký dík.


Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI
- jen některé z mnoha dalších krásných, zkušených, schopných stewardek - 

Chcete patřit k našemu týmu?

Máte-li 18 let, a tato vpodstatě dobrovolnická práce by vás zajímala, můžete se přidat. Potřeba je i mladých silných mužů - kteří mohou uzvednout chrta a postavit na startovací boxy, nebo lidí se vztahem k technice - např. startéra, či zatahovat odchytovou plentu. V určitých případech může jít i o osoby mladší - pro některé pomocné práce, např. podržet pejska v Racing Paddocku, nastříhat bandážky, apod., a na získání licence postupně pracovat. 
Dále viz: www.cgdf.cz/cs/prijmeme-steward-ky-sportovni-plochy-1.html

Chrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDIChrtí dostihy - STEWARDI

Související odkazy:

 

Chrtí dostihy Praha - STEWARDI - Fotogalerie

Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI
Chrtí dostihy - STEWARDI

CZECH INTERNATIONAL, a.s.  - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.