Zábavně relaxační resort Praha - Motol

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

2017, aktualizace 2018, doplnění 02/20

Ach, ty podmínky ... Greyhound Park Motol v Praze

                                          Fakta, mýty, politika, nepravdy

Čas od času se některá média pokouší vzkřísit toto téma, ale když na otázky novinářů odpovíme - často nakonec z toho nic není, neboť není o čem psát - senzace se nekoná.

Jinak je tomu před volbami - v tomto období lovu hlasů voličů a oblíbeného"vytahování kostlivců" ze skříní jiných politických stran a někteří i s nepochybně politickým zadáním, že kdyby žádní kostlivci nebyli, tak to nějak udělejte, jako že ANO.
Recept na mix je znám - do normálních obchodních vztahů je třeba nějak implementovat potřebná jména politických souputníků, pak nějakých lobbistů, namixovat to s manipulací s fakty, uměle vytvořit "záhadno", a když není zbytí, tak čtenářům podstrčit úplné nepravdy - a úkol je splněn. Co na tom, že je článek nepravdivý.


Stalo se to i nám, a není jistě náhodou, že článek o tom byl vydán
"nějakou firmou v holdingu" jak z udělání zrovna v den zahájení volební kampaně.

A dle pravidla že účel světí prostředky se stane, že je naše akciová společnost "vláčena" pro nic za nic,  kdy by si naopak zasloužila uznání za to, co by nikdo jiný neudělal - za své vlastní peníze postavit sportovně-zábavní areál.

Obecný názor je ten, že mít takové peníze za které byl areál pořízen - tak ležím někde na Bahamách a neobsluhuji osobně pejskaře, šlapadla, či motokáry, apod., a to každou (!) sobotu a to po mnoho let - zadarmo, bez nároku za odměnu.

Je fakt, že ty greyhoundy člověk musí mít moc rád, aby udělal co by nikdo jiný pro ně neudělal a pořídil jim k jejich trénování a závodění to nejbezpečnější, co lze vymyslet, a také zázemí důstojné tohoto plemene.


Pro ty kteří tyto informace nedohledali - naše společnost  CZECH INTERNATIONAL, a.s. na tuto stavbu ani na její provoz nečerpala žádné dotace od nějakých Evropských či strukturálních fondů, či městských částí, apod.


Můžeme již nechat politiky a jejich nepravdivě informujících médií, i závistívých lidí, na které takové články cílí, a můžeme přečíst si fakta níže. Těm, kteří i tak budou stále hledat co není - těm už nic nepomůže. Takoví nemohou pochopit, že někdo prostě postavil něco takového jako je Greyhound Park Motol jen tak - že chtěl.

 
 

Co předcházelo výstavbě Víceúčelového sportovního areálu v Praze Motol

- Příběh "chrtaře", který podstatnou část svého života a svých osobních financí věnoval hlavně zdravému způsobu sportování chrtů (nejen jeho vlastních) a popularitě tohoto plemene

Představte si pejskaře, jak se snaží vyběhat svého chrta někde zhruba uprostřed Prahy a padne mu do oka areál fotbalového klubu v Motole, s dřevěnou polorozpadlou tribunkou a zanedbaným škvárovým hřištěm. Není-li hřiště zrovna hodně podmáčené, tak tam vejde a chrta nechá vyběhat - víme, že zejména chrt pravidelně běhat potřebuje.

Chrtař ví, že jeho projekt sportovního stadionu Nupaky u Prahy je ještě ve fázi stavebního povolení a do Praskačky, kde je v té době jediná písková chrtí dráha v ČR, kterou taktéž pronajímá jeho společnost, je na běžné denní vyběhání chrta trochu daleko.

 O nás O nás

Dlužno laikům ještě říci, že tento "chrtař", vlastník greyhounda, naprosto neuznává závodění chrtů greyhoundů jinde, než na pískové chrtí dráze a s klopenými zatáčkami, neboť známo, že na mokré trávě uklouzne i člověk, natož chrt greyhound v cca 70 km rychlosti.
Jako chrtař má na mysli především bezpečnost chrtů při jejich běhání. (Známo, že než sebelepší louka či park je pro chrta k vyběhání lepší kvalitní písková dostihová dráha.)

Dále chrtař naprosto neuznává více startů greyhoundů v jednom dni než jeden, což je jev na dostihových drahách v amatérské kontinentální Evropě poměrně běžný. (V profesionální ostrovní Evropě - Anglie, Irsko - je normou pouze jeden start greyhounda za den).
Na profesionální dostihovou dráhu v Anglii či Irsku však "chrtař" si nemůže dovolit odjet, (pes musí strávit u trenéra v jeho kennelu i několik měsíců, než je vpuštěn na dráhu) protože má povolání, které dlouhou absenci v zaměstnání neumožňuje a raději se, de facto, stará o bezpečný způsob vyžití chrtů v ČR a i okolí  "dvacítku" let.

"Chrtař" nedůvěřuje (po určitých vlastních zkušenostech) dostihovým licencím amatérských organizací u greyhoundů a věří jen tomu, co si může ověřit sám - jakým způsobem chrt stíhá návnadu na dráze (vnějškem, středem, vnitřkem), zda-li některý startující chrt v dostihu není na některé dráze shledán rváčem a rozhodčí té které dráhy to nevidí či "nevidí" (neudělí diskvalifikaci), neboť takový pes ohrožuje ostatní psy v běhu. (podobá se strážce aut na dálnici).
http://www.cgdf.cz/cs/napadani-dostihovych-chrtu.html
http://www.cgdf.cz/cs/dil-5-pet-a-pul-greyhoundu-v-cr-elektronicky-rozhodci-a-chrti-fauly.html
Ze snímků dostihů některých drah můžete někdy vidět, jak chrti "po sobě jdou" již po startu a přesto závod skončí bez diskvalifikace. (Chrtů, zejména greyhoundů, je v amatérské kontinentální Evropě málo a tak se s každým greyem "počítá" a odpouští se "kde-co", jen aby těch chrtů bylo v dostizích co nejvíce - to pak má být v tom pokřiveném vnímání jakási kladná vizitka organizátora dostihů).

Pro zachování zdraví chrtů a pro čistotu chrtího sportu (psi nesmí v běhu  napadat své sparing-partnery) - zajistil "chrtař" video-rozhodčího (soustavu kamer kolem dráhy a výsledné záznamy ve věži rozhodčích)  již v roce 2005. Rozhodl se k tomuto kroku poté, kdy hlavní rozhodčí (vypůjčený z FCI) přehlédl na rovince před věží v dostihu napadajícího chrta.
Elektronického rozhodčího měla ČGDF dávno předtím, než k tomuto přistoupil např. fotbalový sport.
Někteří chovatelé pak se dostihovým drahám ČGDF z důvodů známých obloukem vyhýbali, neboť napadající psi byli zveřejňováni v seznamu - stejně jako to dělaly věstníky chovatelů z profesionálního prostředí. Tato vada se dědí, takoví psi se nemají množit a je to ochranou i pro potenciálního kupce psa, se kterým pak nelze dostihovat). Dále viz.:
http://www.cgdf.cz/cs/napadani-dostihovych-chrtu.html
http://www.cgdf.cz/cs/dil-5-pet-a-pul-greyhoundu-v-cr-elektronicky-rozhodci-a-chrti-fauly.html

A co se "chrtaře" týče - nejde mu jen o chrtí dráhu v Praze či v Praskačce.  Svoji lásku k chrtům a péči o chrty (i o chrty jiných majitelů) tento prokazuje nejednou, v mnoha oblastech, a po mnoho let. Nevěnuje však jen svou invenci, peníze, ale hlavně svůj čas, který je zejména u něj velmi vzácný.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-april-cup-2004.html
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-pohar-obce-praskacka.html

V té době chrtí veřejnost, zejména pak majitelé greyhoundů, (pozn. nejrychlejší plemeno chrta), volali po kvalitní pískové chrtí dráze s klopenými zatáčkami, které jsou pro chrty nejbezpečnější. "Chrtař" pro greyhoundy tedy zajistil na náklady své firmy, potažmo na náklady své (vzdal se akcionářských výnosů), chrtí pískovou dostihovou dráhu v Praskačce a chystal novou, v Nupakách u Prahy.
Dále viz.: https://www.greyhoundpark.cz/ucel-stavby-profesionalniho-chrtiho-zavodiste-v-praze/

A po nějaké době tohoto vyběhávání chrta v Motole jeho majitele (bývalého cyklistického závodníka) napadne, že je toto hezké místo, které už teď je určeno sportovcům, a byť je zde zanedbané škvárové hřiště prorostlé trávou, sportovní plocha podmáčena přítomností blízkého potoka Motol a v areálu soustava zanedbaných kotců pro psy, včetně různých nepovolených skládek odpadu, umí si v tomto prostředí představit nový sportovní multifunkční areál, který podmáčen nebude.

- Areál však patří fotbalovému klubu

Avšak tento areál se škvárovým hřištěm a dřevěnou tribunkou s nejnutnějším zázemím v současnosti patřil nájemci - sportovnímu klubu FK KB Motol.
"Chrtař" tedy koupí tento fotbalový klub, přesněji firma CZECH INTERNATIONAL jej koupí, a tak se tímto stane účastníkem nájemních vztahů - tedy nájemní smlouvy nájemce FK KB Motol s pronajímatelem městem. V této smlouvě je uvedena částka za 5,- Kč /m2 plochy a také podmínka, že nájemce (FK KB Motol) nesmí provozovat komerční aktivity.

A tak se firma CZECH INTERNATIONAL koupí FK KB Motol stala nájemcem ploch, které byly městem naceněny již nájemci předchozímu, tedy dříve, než o tomto pozemku vůbec kdo z firmy "CZECH" věděl. Není to tedy tak, jak někteří spekulují, že to firma "CZECH" s někým výhodně sjednala.
Fakt je, že se muselo v nájemní smlouvě posléze aktualizovat jméno nájemce - namísto FK KB Motol to byl CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Ale - smlouva byla sice v záhlaví aktualizovaná co do jména nositele smlouvy, ale zůstala tam i nadále po předchozím nájemci podmínka, že nesmí v areálu provozovat komerční aktivity.
Což v kombinaci s tím, že projekt tohoto sportovního areálu VSA Motol, po zahájení provozu přejmenovaný na Greyhound Park Motol, byl stavebním úřadem schválen a zkolaudován jako oprávněná stavba, přináší i trochu komična.


Představte si, že vám stavební úřad schválí a zkolauduje projekt, ve kterém jsou mimo jiné i dvě patra restaurací a tři patra podzemních garáží, a pak, když si později uvědomíte, že s tímto kolidují zmíněné podmínky nekomerčního využívání pozemků, možná se trochu leknete a začnete si představovat, co to v důsledku znamená - např. podávat v restauraci obědy či večeře zadarmo? Vytápět a odvětrávat garáže, provádět drahé revize a zkoušky včetně výtahů do nich - a poskytovat je zadarmo veřejnosti? Atd.

- Ceny pozemků areálu FK KB Motol / Greyhound Park Motol

S politickými účely veřejnosti předestíraná částka 5 Kč / m2/rok jako nájemné celého areálu není v souladu se skutečností, neboť se týká jen jedné ze čtyř nájemních smluv celkem. U jedné smlouvy o nájmu činí nájemné 85 Kč/m2/rok, u druhé činí nájemné 30 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 5 Kč/m2/rok za ostatní nezastavěnou plochu, další smlouva na dobu určitou má nájemné 51 Kč/m2 po dobu úprav terénu a poslední nájemní smlouva se týká pozemků MČ Prahy 5, porosty a ostatní plochy u ulice Nad Hliníkem, kde nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

Pronajato je celkem okolo 28.000 m2 ploch různých bonit, včetně 7.000 m2 příkrého svahu pod zahrádkářskou kolonií, kterou nelze využívat, a o tu se areál na své náklady stará taktéž.
Na spřátelených webových stránkách www.cgdf.cz jsou také fotografie toho, jak daný pozemek vypadal, než začala výstavba. - viz odkazy:
http://www.cgdf.cz/cs/puvodni-stav-fotbaloveho-hriste-motol.html
http://www.cgdf.cz/cs/fotbalove-hriste-motol-chemici-na-demolici.html

- Investor musel ze svých finančních prostředků zhodnocovat majetek jiných

Investor musel nejen splnit podmínky stavebního povolení, ale dále musel na své náklady i zhodnotit magistrátní pozemky tím, že musel vynaložit více než 15 miliónů Kč např. na provedení výsadby dřevin a desítek vzrostlých stromů po celém území Hlavního města Prahy,  musel na své náklady vyčistit pozemky od poletových dřevin a nemocných stromů v okolí sportoviště, vybudovat v rámci výstavby kamenné zimoviště drobných živočichů na pronajatém pozemku, vybudovat velké jezírko pro obojživelné živočichy s napojením na vodu a dodat na své náklady zařízení pro okysličování vody a na své náklady tuto vodu okysličovat, tzn. platit za proud a servis čerpadel po celou dobu doposud, musel rozmístit  na své náklady více než 50 ptačích budek okolo sportoviště a v okolním lese, musel pozemky na své náklady vyčistit od desítek nepovolených černých odpadních skládek různých materiálů.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/par-minut-v-greyhound-park-motol-v-praze.html

Dále investor musel na své náklady vyvložkovat staré podzemní vodovodní potrubí a  na své náklady vybudovat i nový hlavní vodovod, který zásobuje pitnou vodou MČ Praha Butovice a tuto svou investici bezúplatně převést na Pražské vodovody a kanalizace.

O nás - Podmínky výstavby areálu O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

- Sportoviště nejsou výnosná záležitost nikde na světě (nemyslíme profesionální "půdu")

Sportoviště nejsou výnosná záležitost nikde na světě (nemyslíme tím profesionální hokejové nebo fotbalové kluby, apod.), pokud nejsou dotovány městem nebo obcí, či nějakým mecenášem, ale investor tohoto Víceúčelového sportovního areálu v Motole (VSA Motol), po výstavbě přejmenovaný na Greyhound Park Motol, nejenže nedostal od nikoho nic, ani korunu, ale ještě musel na své náklady obohacovat majetek jiných, ještě než začal vůbec stavět - jak uvedeno v odstavci výše.

Někteří lidé chtěli v budoucím areálu provozovat různé sporty - např. klub rugby - ale když byli poptáni, kolik toho do této investice klub sám dá pro zajištění prostředí nutného pro tento sport - nakonec se odmlčeli. A tak podobně.

A náš "chrtař" pracuje, pracuje a pracuje...

V té době "chrtař" pracoval na rekonstrukci sportovního areálu v Praskačce, kterou firma, v níž byl akcionářem, koupila (a "chrtař" se vzdal akcionářských výnosů) , aby jej pronajímala majitelům chrtů.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/Historie-dostihove-drahy-Praskacka.html

"Chrtař" byl vlastnoruční prací pravidelně činný od roku 2003 i v "závodním klubu chrtů", s názvem Česká greyhound dostihová federace. Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-april-cup-2004.html

"Chrtař" stál o informovanost majitelů chrtů, a tak v době, kdy počítače nebyly věcí až tak obvyklou, daroval počítače (za korunu) těm majitelům chrtů, kteří si jej nemohli dovolit, a těm, kteří je neuměli ovládat - pořizuje v klubovně ČGDF v Praskačce výuku a platí informatika.
Daruje či pořizuje jako výhry mobilní telefony - aby se majitelé chrtů (kdy ani telefony nebyly samozřejmostí) mohli snadno domlouvat na chrtí akce.

Některým majitelům chrtů, kteří profesionální dostihy chrtů v zahraničí ještě neviděli, platí studijní cestu do Irska / Anglie, platí letadlo, taxiky, ubytování, platí vstupné, atd.

"Chrtař" kreativně pracoval i na propagaci greyhounda a chrtího dostihového sportu, což přináší užitek všem majitelům chrtů, napříč všemi chrtími organizacemi a chrtími dostihovými dráhami. Také povolával různé umělce a významné osobnosti české umělecké a sportovní scény  k účasti na významných chrtích akcích ČGDF - Zlatý chrt. (podobné jako britská událost Greyhound roku, či u nás v oblasti dostihů koní "kůň roku", kdy vítězný kůň dostává ocenění na slavnostní události rovnou na Žofíně.)

"Chrtař"osobně svážel děti dětského pěveckého sboru do nahrávacího studia, aby vytvořili žádoucí kulisu k písničce o chrtech - ano, na náklady firmy "chrtaře" byly skládány písničky o chrtech, pohádky o chrtech, také malovány obrazy o chrtích vítězích - viz "chodník slávy" těm nejlepším z nejlepších chrtů na závodišti.
http://www.cgdf.cz/cs/obrazy-o-chrtech-frantiska-ringo-cecha.html

Zásluhou "chrtaře byla vydána kniha o chrtech, která na českém trhu citelně chyběla - česká mutace knihy anglického autora Marka Sulliwana - The Ultimate Greyhound, která na českém území musela být pro neznámé slovo greyhound (které se českým lidem pojilo s autobusovou dopravou), přejmenována na Chrti - Nepřekonatelný greyhound. Atd., atd.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-neprekonatelny-greyhound-krest.html

V roce 2012 byla ČGDF přijata do celosvětové organizace World Greyhound Racing Federation, která sdružovala všechny země a dostihové dráhy s profesionálním dostihovým sportem, jako přímý člen (po švédské organizaci), což je jistý druh uznání.
Při celosvětových konferencích WGRF, na kterých se vyměňovaly informace mezi jednotlivými stadiony, zeměmi, veterináři, trenéry, odborníky na projekty dostihových drah, či zástupci adoptivních organizací, se takto Česko dozvídalo důležité informace, které mají vliv na zdraví chrtů, chrtí dostihový sport vůbec a samozřejmě také na kvalitu chrtí dostihové drahy v Praze. (ne každý asi ví to, že chrtí závodní dráha může být různých tvarů, třeba vejce, nebo i kruhu, když se splní důležité technické podmínky pro výstavbu dráhy).

A tak chrtí závodiště v Praze projektovali a schvalovali celosvětově uznávaní odborníci, závodní technologie pak taktéž vyráběla profesionální firma, která závodní technologie projektuje i pro profesionální koňská dostihová závodiště. Skladba tělesa dráhy a i finální písek chrtí  závodní dráhy frakce pudru s kombinací s jílem - je taktéž  know-how profesionálního prostředí.
Ve výsledku chrtí dráha v Praze zajišťuje sportujícím chrtům chybějící běžecké boty - zajišťuje jim měkký dopad a pevný odraz - důležitý činitel pro zdraví jejich pohybového aparátu. Zároveň skladba tělesa dráhy s důmyslným odvodňovacím systémem je konstruována tak, že na dráze nevzniká nebezpečný "aquplaine", který by s peletonem závodících chrtů udělal totéž co s auty na silnici.
 

Výstavba zahájena, "chrtař" rezignoval na své osobní volno

Výstavba areálu trvala déle, než se předpokládalo, zhruba tři roky, a tak můžeme sumarizovat dle vyprávění dotyčného, že tento byl přítomen na stavbě každý den, i o sobotách a nedělích, Vánočních dnech, státních svátcích, apod. (svou práci v občanském povolání však musel po nocích vykonat). Ve třiceti-stupňových vedrech se účastnil v plechových stavebních buňkách stavebních jednání, kdy však zástupci zhotovitele stavby se při jednání střídali, zatímco za investora byl na stavbě on sám. Ostatní se během odchodu a příchodu zpět do buňky  třeba najedli, napili, ale on byl u jednání bez střídání sám, a tedy bez občerstvení.  
Pocit potřeby vyústilo v osobní závazek být na stavbě každý den, samozřejmě bez jakékoliv dovolené.
O nás - podmínky výstavby areálu
Mezitím "chrtař" ještě dojížděl každou sobotu do Praskačky, ve které jeho firma pronajímala chrtí závodní pískovou dráhu, a tam v pozici zástupce nájemce - České greyhound dostihové federace, pracoval v jednom kuse od rána do pozdního odpoledne při provozech dostihů. Po této práci přijížděl ještě na stavbu v Praze.
Viz odkaz: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-pohar-obce-praskacka.html
 

Provoz areálu zahájen, "chrtař" rezignoval na své osobní volno

V roce 2013 byl objekt zkolaudován a slavnostně otevřen. Můžeme dle vyprávění dotyčného s tím, že tyto věci jsou obecně známy, sumarizovat, že byl přítomen v areálu každý den, včetně sobot a nedělí, a osobně se věnoval sportovcům psím i lidským.
Z vyjádření osobností - VIP návštěvníků Greyhound Parku Motol:

Profesor a herec Jan Přeučil, jehož ikonickým kouskem outfitu je neodmyslitelný klobouk, médiím (Top Star Magazín) sdělil: "Když vidím, co se tu vybudovalo, tak svůj klobouk smekám".

Katolický farář pan Zbignew Czendlik k médiím (Style Magazine) vyjádřil:
"Pořadatelé mně požádali, zda bych tomuto stadionu nepožehnal. Já si myslím, že je požehnáním pro všechny obyvatele Prahy, že takový stadion pan Grondol postavil".

Grand_Opening_Greyhound_Park_Prague_0596_u_r_v.jpg
Dále viz: http://www.cgdf.cz/cs/grand-opening-greyhound-park-motol.html
 

Sportování ve VSA Motol / Greyhound Park Motol

Dostihy chrtů a závody šlapadel pro děti i dospělé, také motokár - byly střídavě, v časových blocích, provozovány Českou Greyhound Dostihovou federací (ČGDF) každou sobotu pro individuální veřejnost po mnoho let.  

Dále viz např. Facebook - písková dráha Praha (chrti), Race Circuit Prague (motokáry a šlapadla) - vše ve Víceúčelovém sportovním Areálu - Greyhound Park Motol:
https://www.facebook.com/Greyhound-Park-Motol-145468882237790/
https://www.facebook.com/Race-Circuit-Prague-Greyhound-Park-Motol-340587866072275/

Později byly stěžejní sobotní dny v Praze střídavě věnovány závodům chrtů a závodům šlapadel.
 

Víceúčelový sportovní areál s technicky profesionálním chrtím závodištěm

"Chrtař" vytvořil v Česku něco, co nemá ve světě obdoby - dostihy chrtů provozovány jako hobby na technicky profesionální chrtím závodišti.
Takovou kombinaci jistě nikde jinde ve světě neuvidíte. Kdo viděl, měl štěstí - nemusel za podobným zážitkem do Anglie, Irska, či když chtěl vidět v běhu 8 chrtů najednou - pak až do daleké Austrálie, či Ameriky, apod.

Nutno dodat, že na těchto dostizích se u nás v areálu nikdy nesázelo a naopak - některé dostihové akce pořádané ve dne vypadaly někdy jako dětské dny.
Děti se rádi mazlili s greyhoundy, podobně jako si rádi pohladí kozičky ve výběhu v ZOO.
 Děti milují dostihové greyhoundy, greyhoundi milují děti
Dále viz.:
http://www.cgdf.cz/cs/deti-miluji-greyhoundy-greyhoundi-miluji-deti.html

Zázemí pro chrty je na takové vysoké úrovni, že snad daleko předčí i profesionální závodní dráhy v zemích, kde jde o profesionální dostihový sport. Zvláštní důraz je kladen na to, aby chrtovi bylo dopřáno vše co potřebuje v maximálně hygienických podmínkách - "šatna", umývárna, sprchy, bezkontaktní hygienické zásobníky na ručníky, atd., včetně zásobníků na antibakteriální gely, atd. Přísná hygiena a čistota - včetně italské slinuté dlažby Marazzi na zemi i stěnách, které se kladou "na sraz", takže s minimem spár a hromadících se nečistot.

Greyhound Park Motol je velký skok od obvyklostí v oblasti amatérského chrtího dostihového sportu v ČR a blízkém okolí.
Neboť i různě později vznikající chrtí dráhy za hranicemi ČR, dle všeho, se postupně stále více a více snaží dosáhnout co nejlépe technických parametrů obvyklých u profesionálních dostihových drah. Proč také objevovat Ameriku, když už to již dávno někdo vymyslel v zemích, kde je chrtí dostihový sport někdy i národní tradicí?
(v prvopočátcích pískové chrtí dráhy Praskačka bylo lze se setkat s různými "hlasy" z travnatých drah, které pískovou dráhu znevažovaly.)
 

"Chrtař" v důchodu a ukončena byla činnost ČGDF

Oznameni.jpg
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/oznameni.htm

"Chrtař" odešel do zaslouženého důchodu a tráví jej v poklidu ve svém druhém domově v zahraničí, na jihu a v teple, které mají důchodci rádi. Do ČR přijíždí jen z důvodu nezbytné potřeby.
S oznámením o ukončení činnosti ČGDF k 31.12.2017 byla dána možnost pronajímat si chrtí závodní dráhu v Praze - kterémukoliv jinému subjektu


Akce v Praze nyní

Greyhound Park Motol nepořádá a nikdy nepořádal chrtí dostihy.  Managementu firmy i areálu zcela jedno, který prostor areálu bude provozován - jestli to bude dráha asfaltová, nebo písková, apod.
(souběžně provozovány být nemohou).

Obě závodní dráhy (a související prostory) či zelenou plochu uprostřed si pronajímají různé subjekty, a jsou to již klienti, (chráněni GDPR) kteří ne vždy si přejí, aby na jejich soukromé akci, kdy si sami platí prostory, služby, atd., aby byla přítomna individuelní veřejnost - buďto je to s ohledem na jejich psy, nebo nemají sponzora, který by uhradil náklady na zpřístupnění dalších prostor budovy a služby, potřebné pro diváky.

Kromě toho - když jde o soukromou akci, stáli byste vy o to, aby na vaši soukromou firemní / klubovou akci (například s jízdami motokár, či šlapadel, apod.) byla do prostor vyhrazených pro vás vpuštěna bez vašeho schválení individuální veřejnost, aby si Vás prohlížela a fotila si vás? Nebo dokonce že by do prostor které jste si zaplatili k soukromé akci naběhli novináři s fotografy, a fotili si vás pro kdoví co?
Po nás to někteří lidé chtěli, a když jsme naše klienty nedali "všanc", atakovali nás za to.

Jestli si náš klient vstup individuální veřejnosti na svou akci přeje - oznámujeme to na našich webových stránkách v nabídce "akce".


Lidé bydlí opodál a přesto chrtí dostihy u nás neviděli

S tou individuální diváckou veřejností je to těžké - v Praze je k dispozici množství příležitostí k zábavě. A tak se stalo, že v období, kdy byly v areálu chrtí dostihy pořádány ČGDF každou sobotu po mnoho let (2012 - 2017), tak nám mnozí lidé říkali, že "někdy" přijdou se na dostihy podívat, ale až si užijí zábavy jinde, například westernového městečka, nebo aquaparku, zámek, hrad, apod. 

A tak propásli dobu, kdy mohli přijít jen tak, bez předchozí koupě vstupenky, prostě když se ráno probudí a bude se jim chtít přijít na tento druh zábavy.
A nyní řešíme např. to, že někteří lidé, přestože bydlí mnohdy opodál, ještě chrtí dostihy u nás neviděli a nyní by se rádi podívali.
 

Chrtí dostihy v Greyhound Parku Motol po ukončení nájemce ČGDF

Dnes, po ukončení činnosti ČGDF je systém této podívané pro diváky jiný. Jestliže náš klient chrtí dráhy chce, aby si jejich psy a je samotné při práci prohlédla individuální veřejnost a seženou si finance / sponzora na zpřístupnění tribuny, restaurace, recepce, služby, atd., pak náš areál vydá upoutávku na akci s pozvánkou individuální veřejnosti.

I s tou "chrtařskou" veřejností je to těžké - ti majitelé chrtů kteří chtěli, byli sdruženi v ČGDF (závodili v systému "formule ČGF" a se svými psy startovali v Praze.
A pak někteří chovatelé chrtů, kteří se sdružili jinde a své psy stavěly ke startu na travnatých drahách v Lednici, Kolíně či Mladé Boleslavi, mnohdy žehrali, že pražskou chrtí dráhu má trvale pronajatu ČGDF.
Když je nyní chrtí dráha volná k pronájmu kterémukoliv subjektu, tedy i těm, kteří předtím "žehrali", tak je z této strany "ticho" - pronájem takových se nekoná.


Žádosti chrtařů o pronájmy (či spíše podnájmy) pískové chrtí dostihové dráhy Praskačka i Praha - jen když ji měla pronajatu ČGDF

Jeví se, že asi leckdo by chtěl pronajmout pískovou chrtí dráhu (předtím v Praskačce a nyní v Praze) - ale zřejmě jen když to na ní "oddře" ten G.....l. (a ke svým psům si zaplatí ošetřovatele, když by je nenechal někde zavřené bez dozoru a péče.) a připraví pro ně dostihovou dráhu (vyplevelenou, zavlaženou, upravenou) včetně funkčních technologií (vodící kladky, motor návnady, startovacích boxů, počítač s časomírou, atd., atd.) . A dost možná by měl zajistit i výkon práce různých funkcí potřebných pro dostihový sport. A také zajistí a zaplatí úklid po akci.

Avšak že by někdo z majitelů chrtů chtěl pronájem dráhy se vším všudy, i s výše uvedenými starostmi a radostmi - to už nikoliv.

Kdo z chrtařů by chtěl mít na svých bedrech správu (údržbu a úklid) dostihové dráhy a souvisejících technologií, povinnost zajistit výkon veškerých potřebných funkcí a k tomu ještě organizaci dostihového sportu chrtů? - pro mnohé kluby, apod., je lepší, když si členové jeho klubu zajdou tam, kde už je "hotovo".

Takže když byla v provozu chrtí dráha v Praskačce (udržbu zajišťoval a platil G.....l, taktéž výkon potřebných funkcí), tak si mnozí chtěli pronajmout tuto chrtí dráhu.
Když pak se ČGDF přemístila na novou dráhu do Prahy - tak se požadavky na nájem chrtí dráhy hrnuly - hádejte na kterou - nikoliv na volnou dráhu v Praskačce, ale na novou dráhu v Praze.

Dle výše uvedeného tedy měli členové ČGDF své psy nechat doma a přijet na dráhu (z celé ČR) a starat se o psy jiných chrtařů. Neboť když chrtař pracuje nejen na svém psu jako steward - handler (zavedení chrta do startovacích boxů a odchyt),  ale musí se během dostihového dne pokrýt i jiné činnosti a funkce, pak je musí někdo z nich také vykonávat. (traktorista na úpravu dráhy po běhu, časoměřič, vodič návnady, startér startovacích boxů, odchyt, úpravář dráhy pomocí vodní závlahy, atd., atd.)
http://www.cgdf.cz/cs/chrti-trenink-v-praze.html

V ČGDF se chrtaři navzájem nějak v potřebných činnostech podělili, i chrty z jiných organizací přijmuli ke své akci - ale aby členové ČGDF přijeli (z celé ČR) na chrtí dráhu pracovat jen proto, aby běhali psy jiných? A co s jejich vlastními chrty zatím?
Požadavek chrtaře na pronájem dráhy z té doby hraničí minimálně s nekolegialitou vůči jinému "chrtaři".
(Na dopis představitele určitého chrtího klubu z té doby nebude poukazováno.)

A nejlépe takovým aby dostihový sport ještě p. G.....l zadotoval, protože pro ty "obyčejne chrtaře" to musí být samozřejmě hodně, hodně levné -  a pak mnozí takoví utratí množství času, peněz, benzínu za jakousi psí výstavu někde v tramtárii, odkud nesmí chybět ve sbírce lesklá medaile, ale pes z toho nic nemá, jelikož si nezaběhá, a jak známo chrt pravidelně běhat potřebuje a nejlépe na pískové dráze, k nohám chrtů nejšetrnější, a s klopenými zatáčkami, které zmírňují zatížení v zatáčce, což na louce chrt nemá.

Činnost ČGDF byla podporována - po celou dobu její činnosti v areálu v Praze (stejně jako předtím v Praskačce) - nám známým "chrtařem". (jen laikové si mohou myslet, že povinnost hradit nájemné se ČGDF netýkala).
 

Nejsme jen chrtí dráha, jen pro in-line bruslení dráha, nejsme jen motokárová dráha ... jsme Víceúčelový sportovní areál v Praze

Nebo z jiného soudku, než chrtích dostihů: v jeden okamžik přijde jak in-line bruslař, tak zájemco o jízdu na šlapadle či v motokáře  - všichni se chtějí projet na stejné asfaltové dráze. Pro go-karty máte na dráze zábrany pro vytvoření šikany (zatáčky), ale pro bruslaře potřebujete čistý ovál. Co máte dělat - když odstranění zábran představuje práci stewardů disponovaných pro těžké práce. (a Ti chtějí zaplatit). Dělat toto po každém jednotlivém jezdci šlapadel či motokár pro každého individuálního bruslaře a pak zase zpět? Nebo pro každého individuálně příšedšího zájemce o motokáru to přestavět po bruslařích?
Když vytvoříte sekvence pro jednotlivé sporty v určitou dobu a dni - nikdo nepřijde - přeci všichni chtějí jen kdykoliv přijít a jezdit.
No, nejsme jen motokárová dráha, nejsme jen písková dráha, atd.
Ale in-line bruslaři (a další) zde mají tu výhodu, že zde máte ideální asfaltový finish, žádné boule, výmoly, nesrazíte se s dětským kočárkem, psem, dítětem na koloběžce, apod., jako je tomu na otevřených veřejných asfaltových drahách městských částí. Ale chce si to trochu plánu a ochotu něco uhradit. Přeci jen údržba všeho není zadarmo.

Můžeme na Vás osobně, či na vaše "kolečka" připnout čip a můžete si svůj výkon dokonce i nechat změřit s přesností na tisícinu vteřiny profesionální časomírou.


Jakýkoliv sportovní klub si může pronajmout i vnitřní travnatý prostor uprostřed oválu závodní dráhy a postavit si tam potřebné zařízení a vybavení pro svůj typ sportu - např. fotbalové branky, sítě pro volejbal, apod. 
Ale výtečné prostředí s výtečným zázemím zadarmo nebude.

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

Dotace na víceúčelové areály

Vezměte si takové Čapí hnízdo - získalo dotace v částce 50 mln. Kč - a koukněte, jak vysoké má vstupné na kde-co.
Náš víceúčlový sportovní areál Greyhound Park Motol v Praze nečerpá žádné dotace - a přitom by někteří chtěli, aby v něm bylo všechno zadarmo, nejlépe abychom mu tady etablovali jeho zájmový klub a za naše peníze i vybavili náčiním pro daný sport.

Více informací: https://www.greyhoundpark.cz/o-nas-greyhound-park-motol-rozcestnik/

Zapsala KM
Zapsáno bez vědomí a souhlasu toho, koho se článek osobně týká.

Související odkazy:
http://www.cgdf.cz/cs/puvodni-stav-fotbaloveho-hriste-motol.html
http://www.cgdf.cz/cs/fotbalove-hriste-motol-chemici-na-demolici.html
http://www.cgdf.cz/cs/multifunkcni-sportovni-stadion-v-praze-motol.html
https://www.greyhoundpark.cz/deti-miluji-dostihove-greyhoundy-greyhoundi-miluji-deti/

Z  čeho jsme v začátcích výstavby chrtího závodiště Praha vycházeli:

(historické fotografie výstavby objektu Greyhound Park Motol) 

O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO násO násO násO násO nás
 

Provoz areálu chrtího závodiště v České republice - v Praze Motol:    

   O areálu Greyhound Park Motol

  

 

 

 

 

 

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze - Fotogalerie

O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - Podmínky výstavby areálu
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

CZECH INTERNATIONAL, a.s.  - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.