Zábavně relaxační resort Praha - Motol

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

http://www.cgdf.cz/cs/dopis-od-kchch-praha.html2017, aktualizace 2018

Ach, ty podmínky ... Greyhound Park Motol v Praze

Fakta, mýty, politika, nepravdy

Čas od času se některá média pokouší vzkřísit toto téma, ale když na otázky novinářů odpovíme - často nakonec z toho nic není, neboť není o čem psát - senzace se nekoná.

Jinak je tomu před volbami - v tomto období lovu hlasů voličů a oblíbeného"vytahování kostlivců" ze skříní jiných politických stran a někteří i s nepochybně politickým zadáním, že kdyby žádní kostlivci nebyli, tak to nějak udělejte, jako že ANO.
Recept na mix je znám - do normálních obchodních vztahů je třeba nějak implementovat potřebná jména politických souputníků, pak nějakých lobbistů, namixovat to s manipulací s fakty, uměle vytvořit "záhadno", a když není zbytí, tak čtenářům podstrčit úplné nepravdy - a úkol je splněn. Co na tom, že je článek nepravdivý.

Stalo se to i nám, a není jistě náhodou, že článek o tom byl vydán
"nějakou firmou v holdingu" jak z udělání zrovna v den zahájení volební kampaně.

A dle pravidla že účel světí prostředky se stane, že je naše akciová společnost "vláčena" pro nic za nic,  kdy by si naopak zasloužila uznání za to, co by nikdo jiný neudělal - za své vlastní peníze postavit sportovně-zábavní areál.
Obecný názor je ten, že mít takové peníze za které byl areál pořízen - tak ležím někde na Bahamách a neobsluhuji osobně pejskaře, šlapadla, či motokáry, apod., a to každou (!) sobotu a to po mnoho let - zadarmo, bez nároku za odměnu.
Je fakt, že ty greyhoundy člověk musí mít moc rád, aby udělal co by nikdo jiný pro ně neudělal a pořídil jim k jejich trénování a závodění to nejbezpečnější, co lze vymyslet, a také zázemí důstojné tohoto plemene.

Pro ty kteří tyto informace nedohledali - naše společnost  CZECH INTERNATIONAL, a.s. na tuto stavbu ani na její provoz nečerpala žádné dotace od nějakých Evropských či strukturálních fondů, či městských částí, apod.

Můžeme již nechat politiky a jejich nepravdivě informujících médií, i závistívých lidí, na které takové články cílí, a můžeme přečíst si fakta níže. Těm, kteří i tak budou stále hledat co není - těm už nic nepomůže.
Takoví nemohou pochopit, že někdo prostě postavil něco takového jen tak, že chtěl.
 

Co výstavbě sportovního areálu v Praze předcházelo

- Příběh "chrtaře"

Představte si pejskaře, jak se snaží vyběhat svého chrta někde zhruba uprostřed Prahy a padne mu do oka areál fotbalového klubu v Motole, s dřevěnou tribunkou s nejnutnějším zázemím a zanedbaným škvárovým hřištěm. Tak tam vejde a chrta nechá vyběhat - víme, že zejména chrt pravidelně běhat potřebuje.
Chrtař ví, že jeho projekt sportovního stadionu Nupaky u Prahy je ještě ve fázi stavebního povolení a do Praskačky, kde je v té době jediná písková chrtí dráha v ČR, kterou taktéž pronajímá jeho společnost, je na běžné denní vyběhání chrta trochu daleko.

Dlužno laikům ještě říci, že tento "chrtař", vlastník greyhounda, naprosto neuznává závodění chrtů greyhoundů jinde, než na pískové chrtí dráze a s klopenými zatáčkami, neboť známo, že na mokré trávě uklouzne i člověk, natož chrt greyhound v cca 70 km rychlosti.
Jako chrtař má na mysli především bezpečnost chrtů při jejich běhání. (Známo, že než sebelepší louka či park je pro chrta k vyběhání lepší kvalitní písková dostihová dráha.) A nejde jen o chrtí dráhu v Praze. Svoji lásku k chrtům a péči o chrty (nejen své) "chrtař" prokazuje nejednou, v mnoha oblastech, a po mnoho let. Nevěnuje však jen svou invenci, peníze, ale hlavně svůj čas, který je zejména u něj velmi vzácný.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-april-cup-2004.html
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-pohar-obce-praskacka.html

V té době chrtí veřejnost, zejména pak majitelé greyhoundů, (pozn. nejrychlejší plemeno chrta), volali po kvalitní pískové chrtí dráze s klopenými zatáčkami, které jsou pro chrty nejbezpečnější. "Chrtař" pro greyhoundy tedy zajistil na náklady své firmy, potažmo na náklady své, chrtí pískovou dráhu v Praskačce a chystal novou v Nupakách u Prahy.
Dále viz.: https://www.greyhoundpark.cz/ucel-stavby-profesionalniho-chrtiho-zavodiste-v-praze/

A po nějaké době tohoto vyběhávání chrta v Motole jeho majitele napadne, že je toto hezké místo, které už teď je určeno sportovcům, a byť je zde zanedbané škvárové hřiště prorostlé trávou, sportovní plocha podmáčena přítomností blízkého potoka Motol a v areálu soustava zanedbaných kotců pro psy, včetně různých nepovolených skládek odpadu, umí si v tomto prostředí představit nový sportovní areál, který podmáčen nebude.

- Areál však patří fotbalovému klubu

Avšak tento areál se škvárovým hřištěm a dřevěnou tribunkou s nejnutnějším zázemím v současnosti patřil nájemci - sportovnímu klubu FK KB Motol.
"Chrtař" tedy koupí tento fotbalový klub, přesněji firma CZECH INTERNATIONAL jej koupí, a tak se tímto stane účastníkem nájemních vztahů - tedy nájemní smlouvy nájemce FK KB Motol s pronajímatelem městem. V této smlouvě je uvedena částka za 5,- Kč /m2 plochy a také podmínka, že nájemce (FK KB Motol) nesmí provozovat komerční aktivity.

A tak se firma CZECH INTERNATIONAL koupí FK KB Motol stala nájemcem ploch, které byly městem naceněny již nájemci předchozímu, tedy dříve, než o tomto pozemku vůbec kdo z firmy "CZECH" věděl. Není to tedy tak, jak někteří spekulují, že to firma "CZECH" s někým výhodně sjednala.
Fakt je, že se muselo v nájemní smlouvě posléze aktualizovat jméno nájemce - namísto FK KB Motol to byl CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Ale - bohužel v aktualizované nájemní smlouvě zůstala po předchozím nájemci i podmínka, že nesmí v areálu provozovat komerční aktivity.
Což v kombinaci s tím, že projekt tohoto sportovního areálu VSA Motol, po zahájení provozu přejmenovaný na Greyhound Park Motol, byl stavebním úřadem schválen a zkolaudován jako oprávněná stavba, přináší i trochu komična.


Představte si, že vám stavební úřad schválí a zkolauduje projekt, ve kterém jsou mimo jiné i dvě patra restaurací a tři patra podzemních garáží, a pak, když si později uvědomíte, že s tímto kolidují zmíněné podmínky nekomerčního využívání pozemků, možná se trochu leknete a začnete si představovat, co to v důsledku znamená - např. podávat v restauraci obědy či večeře zadarmo? Vytápět a odvětrávat garáže, provádět drahé revize a zkoušky včetně výtahů do nich - a poskytovat je zadarmo veřejnosti? Atd.

- Ceny pozemků areálu Greyhound Park Motol

S politickými účely veřejnosti předestíraná částka 5 Kč / m2/rok jako nájemné celého areálu není v souladu se skutečností, neboť se týká jen jedné ze čtyř nájemních smluv celkem. U jedné smlouvy o nájmu činí nájemné 85 Kč/m2/rok, u druhé činí nájemné 30 Kč/m2/rok za zastavěnou plochu a 5 Kč/m2/rok za ostatní nezastavěnou plochu, další smlouva na dobu určitou má nájemné 51 Kč/m2 po dobu úprav terénu a poslední nájemní smlouva se týká pozemků MČ Prahy 5, porosty a ostatní plochy u ulice Nad Hliníkem, kde nájemné činí 5 Kč/m2/rok.

Pronajato je celkem okolo 28.000 m2 ploch různých bonit, včetně 7.000 m2 příkrého svahu pod zahrádkářskou kolonií, kterou nelze využívat, a o tu se areál na své náklady stará taktéž.
Na spřátelených webových stránkách "cgdf" jsou také fotografie jak daný pozemek vypadal, než začala výstavba.
- viz odkazy:
http://www.cgdf.cz/cs/puvodni-stav-fotbaloveho-hriste-motol.html
http://www.cgdf.cz/cs/fotbalove-hriste-motol-chemici-na-demolici.html

- Investor musel ze svých finančních prostředků zhodnocovat majetek jiných

Investor musel nejen splnit podmínky stavebního povolení, ale dále musel na své náklady i zhodnotit magistrátní pozemky tím, že musel vynaložit více než 15 miliónů Kč např. na provedení výsadby dřevin a desítek vzrostlých stromů po celém území Hlavního města Prahy,  musel na své náklady vyčistit pozemky od poletových dřevin a nemocných stromů v okolí sportoviště, vybudovat v rámci výstavby kamenné zimoviště drobných živočichů na pronajatém pozemku, vybudovat velké jezírko pro obojživelné živočichy s napojením na vodu a dodat na své náklady zařízení pro okysličování vody a na své náklady tuto vodu okysličovat, tzn. platit za proud a servis čerpadel po celou dobu doposud, musel rozmístit  na své náklady více než 50 ptačích budek okolo sportoviště a v okolním lese, musel pozemky na své náklady vyčistit od desítek nepovolených černých odpadních skládek různých materiálů.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/par-minut-v-greyhound-park-motol-v-praze.html

Dále investor musel na své náklady vyvložkovat staré podzemní vodovodní potrubí a  na své náklady vybudovat i nový hlavní vodovod, který zásobuje pitnou vodou MČ Praha Butovice a tuto svou investici bezúplatně převést na Pražské vodovody a kanalizace.

O nás - Podmínky výstavby areáluO nás - Podmínky výstavby areálu v PrazeO nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

- Sportoviště nejsou výnosná záležitost nikde na světě (nemyslíme profesionální "půdu")

Sportoviště nejsou výnosná záležitost nikde na světě (nemyslíme tím profesionální hokejové nebo fotbalové kluby, apod.), pokud nejsou dotovány městem nebo obcí, či nějakým mecenášem, ale investor tohoto Víceúčelového sportovního areálu v Motole (VSA Motol), po výstavbě přejmenovaný na Greyhound Park Motol, nejenže nedostal od nikoho nic, ani korunu, ale ještě musel na své náklady obohacovat majetek jiných, ještě než začal vůbec stavět - jak uvedeno v odstavci výše.

Někteří lidé chtěli v budoucím areálu provozovat různé sporty - např. klub rugby - ale když byli poptáni, kolik toho do této investice klub sám dá pro zajištění prostředí nutného pro tento sport - nakonec se odmlčeli. A tak podobně.

V té době "chrtař" pracoval na rekonstrukci sportovního areálu v Praskačce, kterou jeho firma koupila (a "chrtař" se vzdal akcionářských výnosů) , aby jej pronajímala majitelům chrtů.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/Historie-dostihove-drahy-Praskacka.html

"Chrtař" byl činný i v "závodním klubu chrtů", s názvem Česká greyhound dostihová federace.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-april-cup-2004.html

"Chrtař" osobně svážel děti dětského pěveckého sboru do nahrávacího studia, aby vytvořili žádoucí kulisu k písničce o chrtech - ano, na náklady firmy "chrtaře" byly skládány písničky o chrtech, pohádky o chrtech, také malovány obrazy o chrtích vítězích - viz "chodník slávy" těm nejlepším z nejlepších chrtů na závodišti.
http://www.cgdf.cz/cs/obrazy-o-chrtech-frantiska-ringo-cecha.html

Zásluhou "chrtaře byla vydána kniha o chrtech, která na českém trhu citelně chyběla - česká mutace knihy anglického autora Marka Sulliwana - The Ultimate Greyhound, která na českém území musela být pro neznámé slovo greyhound (které se českým lidem pojilo s autobusovou dopravou), přejmenována na Chrti - Nepřekonatelný greyhound. Atd., atd.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-neprekonatelny-greyhound-krest.html

Výstavba zahájena, "chrtař" rezignoval na své osobní volno

Výstavba areálu trvala déle, než se předpokládalo, zhruba tři roky, a tak můžeme sumarizovat dle vyprávění dotyčného, že tento byl přítomen na stavbě každý den, i o sobotách a nedělích, Vánočních dnech, státních svátcích, apod. Ve třiceti-stupňových vedrech se účastnil v plechových stavebních buňkách stavebních jednání, kdy však zástupci zhotovitele stavby se při jednání střídali, zatímco za investora byl na stavbě on sám. Ostatní se během odchodu a příchodu zpět do buňky  třeba najedli, napili, ale on byl u jednání bez střídání sám, a tedy bez občerstvení.  
Pocit potřeby vyústilo v osobní závazek být na stavbě každý den, samozřejmě bez jakékoliv dovolené.
O nás - podmínky výstavby areálu
Mezitím "chrtař" ještě dojížděl každou sobotu do Praskačky, ve které jeho firma pronajímala chrtí závodní pískovou dráhu, a tam v pozici zástupce nájemce - České greyhound dostihové federace, pracoval v jednom kuse od rána do pozdního odpoledne při provozech dostihů. Po této práci přijížděl ještě na stavbu v Praze.
Viz odkaz: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-pohar-obce-praskacka.html
 

Provoz areálu zahájen, "chrtař" rezignoval na své osobní volno

V roce 2013 byl objekt zkolaudován a slavnostně otevřen. Můžeme dle vyprávění dotyčného s tím, že tyto věci jsou obecně známy, sumarizovat, že byl přítomen v areálu každý den, včetně sobot a nedělí, a osobně se věnoval sportovcům psím i lidským.

Z vyjádření osobností - VIP návštěvníků Greyhound Parku Motol:

Profesor a herec Jan Přeučil, jehož ikonickým kouskem outfitu je neodmyslitelný klobouk, médiím (Top Star Magazín) sdělil: "Když vidím, co se tu vybudovalo, tak svůj klobouk smekám".

Katolický farář pan Zbignew Czendlik k médiím (Style Magazine) vyjádřil:
"Pořadatelé mně požádali, zda bych tomuto stadionu nepožehnal. Já si myslím, že je požehnáním pro všechny obyvatele Prahy, že takový stadion pan Grondol postavil".

Dále viz: http://www.cgdf.cz/cs/grand-opening-greyhound-park-motol.html
1-Grand_Openin_Greyhound_Park_Motol_Prague_IMG_3915_u.jpgGrand_Opening_Greyhound_Park_Prague_0596_u_r_v.jpg


Dostihy chrtů (a závody šlapadel i motokár) byly provozovány Českou Greyhound Dostihovou federací (ČGDF) každou sobotu po mnoho let,  její činnost byla jím podporována po celou dobu její činnosti v areálu v Praze (stejně jako předtím v Praskačce).
Dále viz např. Facebook - písková dráha Praha, Race Circuit Prague - vše v Areálu Greyhound Park Motol.
https://www.facebook.com/Greyhound-Park-Motol-145468882237790/
https://www.facebook.com/Race-Circuit-Prague-Greyhound-Park-Motol-340587866072275/

Později byly stěžejní sobotní dny v Praze střídavě věnovány závodům chrtů a závodům šlapadel.


"Chrtař" vytvořil v Česku něco, co nemá ve světě obdoby - dostihy chrtů provozovány jako hobby na technicky profesionální chrtím závodišti.
Takovou kombinaci jistě nikde jinde ve světě neuvidíte. Kdo viděl, měl štěstí - nemusel za podobným zážitkem do Anglie, Irska, či když chtěl vidět v běhu 8 chrtů najednou - pak až do daleké Austrálie, či Ameriky, apod.
Nutno dodat, že na těchto dostizích se u nás v areálu nikdy nesázelo, a naopak - některé dostihové eventy pořádané ve dne vypadaly někdy jako dětské dny.
Děti se rádi mazlili s greyhoundy, podobně jako si rádi pohladí kozičky ve výběhu v ZOO.
 Děti milují dostihové greyhoundy, greyhoundi milují děti Dále viz.:
http://www.cgdf.cz/cs/deti-miluji-greyhoundy-greyhoundi-miluji-deti.html
 

"Chrtař" v důchodu a ukončena byla činnost chrtího "klubu" ČGDF

S oznámenim o ukončení činnosti ČGDF byla dána možnost pronajímat si chrtí závodní dráhu kterémukoliv jinému subjektu.
Oznameni.jpg
Jelikož Greyhound Park Motol nepořádá a nikdy nepořádal chrtí dostihy, je managementu areálu zcela jedno, který prostor areálu bude, kdy a kým, provozován - jestli to bude dráha asfaltová, nebo písková, apod.

Obě závodní dráhy (a související prostory) či zelenou plochu uprostřed si pronajímají různé subjekty, a jsou to již klienti, (chráněni GDPR) kteří ne vždy si přejí, aby na jejich soukromé akci, kdy si sami platí prostory, služby, atd., aby byla přítomna individuelní veřejnost - buďto je to s ohledem na jejich psy, nebo nemají sponzora, který by uhradil náklady na zpřístupnění dalších prostor budovy (restaurace, zázemí, služby, atd.) potřebných pro diváky.

Kromě toho - když jde o soukromou akci, stáli byste vy o to, aby na vaši soukromou firemní / klubovou akci (například s jízdami motokár, či šlapadel, apod.) byla do prostor vyhrazených pro vás vpuštěna bez vašeho schválení individuální veřejnost, aby si Vás prohlížela a fotila si vás? Nebo dokonce že by do prostor které jste si zaplatili k soukromé akci naběhli novináři s fotografy, a fotili si vás pro kdoví co?
Po nás to někteří chtěli, a když jsme naše klienty "nedali", atakovali nás.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/oznameni.htm

Nejsme jen chrtí dráha, jen pro in-line bruslení dráha, nejsme jen motokárová dráha ... 

S tou individuální diváckou veřejností je to těžké - v Praze je k dispozici množství příležitostí k zábavě. A tak se stalo, že v období, kdy byly v areálu chrtí dostihy pořádány ČGDF každou sobotu po mnoho let, tak nám mnozí lidé říkali, že "někdy" přijdou, až si užijí například westernového městačka, nebo aquaparku, zámek, hrad, apod.  A tak propásli dobu, kdy mohli přijít jen tak, bez předchozí koupě vstupenky, prostě když se ráno probudí a bude se jim chtít přijít na tento druh zábavy.
A nyní řešíme např. to, že někteří ještě chrtí dostihy u nás neviděli přestože bydlí opodál, a nyní by je rádi viděli.

Dnes, po skončení činnosti ČGDF (kterou dotoval známý "chrtař"), je systém této podívané jiný. Jestliže náš klient chrtí dráhy chce, aby si jejich psy a je samotné při práci prohlédla veřejnost,  a seženou si finance / sponzora na zpřístupnění tribuny, restaurace, recepce, služby, atd., pak náš areál vydá upoutávku na akci s pozvánkou veřejnosti.

I s tou "chrtařskou" veřejností je to těžké - majitelé chrtů kteří chtěli, byli sdruženi v ČGDF a se svými psy startovali v Praze.
A pak někteří chovatelé chrtů, kteří se sdružili jinde a své psy stavěly ke startu na travnatých drahách v Lednici, Kolíně či Mladé Boleslavi, mnohdy žehrali, že pražskou chrtí dráhu má trvale pronajatu ČGDF.
Když je nyní chrtí dráha volná k pronájmu kterémukoliv subjektu, tedy i těm, kteří předtím "žehrali", tak je z této strany "ticho".

Žádosti o pronájmy pískové chrtí dostihové dráhy 

Jeví se, že asi leckdo by chtěl pronajmout pískovou chrtí dráhu (předtím v Praskačce a nyní v Praze) - ale zřejmě jen když to na ní "oddře" ten G.....l. (a ke svým psům si zaplatí ošetřovatele, když by je nenechal někde zavřené bez dozoru a péče.) a připraví pro ně dostihovou dráhu (vyplevelenou, zavlaženou, upravenou) včetně funkčních technologií (vodící kladky, motor návnady, startovacích boxů, počítač s časomírou, atd., atd.) . A dost možná by měl zajistit i výkon práce různých funkcí potřebných pro dostihový sport. A také zajistit a zaplatit i úklid po akci.

Kdo z chrtařů by chtěl mít na svých bedrech správu (údržbu a úklid) dostihové dráhy a souvisejících technologií a k tomu organizaci dostihového sportu chrtů? - pro mnohé kluby, apod., je lepší, když si členové jeho klubu zajdou tam, kde už je "hotovo".
Takže když byla v provozu chrtí dráha v Praskačce (udržbu zajišťoval a platil G.....l, taktéž výkon potřebných funkcí), tak si mnozí chtěli pronajmout tuto chrtí dráhu. Když pak se ČGDF přemístila na novou dráhu do Prahy - tak se požadavky na nájem chrtí dráhy hrnuly - hádejte na kterou - nikoliv na volnou dráhu v Praskačce, ale na novou dráhu v Praze.
(v Praskačce by musel žadatel pracovat, a něco peněz vložit - a to je nemilé.)

Své psy tedy měli členové ČGDF nechat doma a přijet na dráhu (z celé ČR) a starat se o psy jiných chrtařů. 
Neboť když chrtař pracuje nejen na svém psu jako handler (zavedení chrta do startovacích boxů a odchyt),  ale musí se během dostihového dne pokrýt i jiné činnosti a funkce, pak je musí někdo z "handlerů" také vykonávat. (traktorista na úpravu dráhy po běhu, časoměřič, vodič návnady, startér startovacích boxů, odchyt, úpravář dráhy pomocí vodní závlahy, atd., atd.)
V ČGDF se chrtaři navzájem nějak v potřebných činnostech podělí, i pár pejsků z jiných organizací mohou přijmout ke své akci - ale aby členové ČGDF přijeli (z celé ČR) na chrtí dráhu pracovat jen proto, aby běhali psy jiných? A co s jejich vlastními chrty zatím?

V žádostech o nájem dráhy z této doby bylo lze vyčíst, že požadavek na pronájem dráhy hraničí minimálně s nekolegialitou vůči jinému "chrtaři".

A nejlépe takovým aby dostihový sport ještě p. G.....l zadotoval, protože pro ty "obyčejne chrtaře" to musí být samozřejmě hodně, hodně levné -  a pak mnozí takoví utratí množství času, peněz, benzínu za jakousi psí výstavu někde v tramtárii, odkud nesmí chybět ve sbírce lesklá medaile, ale pes z toho nic nemá, jelikož si nezaběhá, a jak známo chrt pravidelně běhat potřebuje a nejlépe na pískové dráze, k nohám chrtů nejšetrnější, a s klopenými zatáčkami, které zmírňují zatížení v zatáčce, což na louce chrt nemá.

Nebo z jiného soudku: v jeden okamžik přijde jak in-line bruslař, tak zájemco o jízdu na šlapadle či v motokáře  - všichni se chtějí projet na stejné asfaltové dráze. Pro go-karty máte na dráze zábrany pro vytvoření šikany (zatáčky), ale pro bruslaře potřebujete čistý ovál. Co máte dělat - když odstranění zábran představuje práci stewardů disponovaných pro těžké práce. (a Ti chtějí zaplatit). Dělat toto po každém jednotlivém jezdci šlapadel či motokár pro každého individuálního bruslaře a pak zase zpět? Nebo pro každého individuálně příšedšího zájemce o motokáru to přestavět po bruslařích?
Když vytvoříte sekvence pro jednotlivé sporty v určitou dobu a dni - nikdo nepřijde - přeci všichni chtějí jen kdykoliv přijít a jezdit.
No, nejsme jen motokárová dráha, nejsme jen písková dráha, atd.
Ale in-line bruslaři (a další) zde mají tu výhodu, že zde máte ideální asfaltový finish, žádné boule, výmoly, nesrazíte se s dětským kočárkem, psem, dítětem na koloběžce, apod., jako je tomu na otevřených veřejných asfaltových drahách městských částí. Ale chce si to trochu plánu a ochotu něco uhradit. Přeci jen údržba všeho není zadarmo.

Můžeme na Vás osobně, či na vaše "kolečka" připnout čip a můžete si svůj výkon dokonce i nechat změřit s přesností na tisícinu vteřiny profesionální časomírou.


Jakýkoliv sportovní klub si může pronajmout i vnitřní travnatý prostor uprostřed oválu závodní dráhy a postavit si tam potřebné zařízení a vybavení pro svůj typ sportu - např. fotbalové branky, sítě pro volejbal, apod. 
Ale výtečné prostředí s výtečným zázemím zadarmo nebude.

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

Dotace na víceúčelové areály

Vezměte si takové Čapí hnízdo - získalo dotace v částce 50 mln. Kč - a koukněte, jak vysoké má vstupné na kde-co.
Náš víceúčlový sportovní areál Greyhound Park Motol v Praze nečerpá žádné dotace - a přitom by někteří chtěli, aby v něm bylo všechno zadarmo, nejlépe abychom mu tady etablovali jeho zájmový klub a za naše peníze i vybavili náčiním pro daný sport.

Více informací: https://www.greyhoundpark.cz/o-nas-greyhound-park-motol-rozcestnik/

Zapsala KM
Zapsáno bez vědomí a souhlasu toho, koho se článek osobně týká.

Související odkazy:
http://www.cgdf.cz/cs/puvodni-stav-fotbaloveho-hriste-motol.html
http://www.cgdf.cz/cs/fotbalove-hriste-motol-chemici-na-demolici.html
http://www.cgdf.cz/cs/multifunkcni-sportovni-stadion-v-praze-motol.html
https://www.greyhoundpark.cz/deti-miluji-dostihove-greyhoundy-greyhoundi-miluji-deti/

Z  čeho jsme v začátcích výstavby chrtího závodiště Praha vycházeli:

(historické fotografie výstavby objektu Greyhound Park Motol) 

O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO nás
O násO násO násO násO násO nás
 

Provoz areálu chrtího závodiště v České republice - v Praze Motol:    

   O areálu Greyhound Park Motol

  

 

 

 

 

 

O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze - Fotogalerie

O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - podmínky výstavby areálu
O nás - Podmínky výstavby areálu
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze
O nás - Podmínky výstavby areálu v Praze

CZECH INTERNATIONAL, a.s.  - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.