Zábavně relaxační resort Praha - Motol

Provozní části - EVENT Greyhound Park Motol

Provozy eventového areálu - zařízení a vybavení

Výčet provozních částí areálu vyjmenovaný níže využijte pro koncipování vašeho eventu a při sestavení vaši poptávky směrem k nám. Promyslete si, které prostory budete chtít využít pro Vaše hosty - hosty Vašeho eventu, co budete chtít, aby se v tom kterém prostoru areálu při Vaší akci konalo, a napište nám.

(Například: kde chcete aby stál DJ a kterého konkrétního DJ chcete, kde chcete podávat Welkcome drink a co konkrétně chcete podávat, apod. Ideální je řešit technickou část zvlášť (provozní části a technické podmínky) a cateringovou část zvlášť (kolik máte "balíček" na osobu, kolik na celkový raut, apod. Také - kolik máte peněz na celkovou akci, kolik osob tam má být.)
Dále viz článek: 
https://www.greyhoundpark.cz/nabidka-pro-firmy/

Výhody eventového areálu Greyhound Park Motol

Dříve než sejdete zrakem níže k výčtu jednotlivých provozních částí areálu, je před komponováním Vašeho eventu dobré znát následující výhody areálu - které Vám mohou pomoci při rozhodování:

Areál je kompletně oplocen a nepřetržitě střežen ostrahou s kamerovým systémem CCTV.
V areálu je další, vnitřní oplocení jednotlivých provozních částí.

Nesmírnou výhodou areálu Greyhound Parku je, že kromě rozlehlé venkovní plochy, disponuje také rozsáhlým vnitřním zázemím a několika zastřešenými terasami, z nichž jedna - krytá Vyhlídková terasa - je opravdu velmi rozlehlá. V případě nepříznivého počasí je možné naprostou většinu aktivit přesunout dovnitř budovy, některé na zastřešené terasy. 
Počet míst k sezení považujte prosím za orientační, lze ho upravit v závislosti na typu akce a konkrétním uspořádání prostoru.
Nejedná se o pronájem, vždy o blokaci prostor.

Data-Time System - Jednotný čas 
Areál je vybaven systémem jednotného času, který je řízen satelitním signálem.
Pomocí tohoto zařízení instalovaném v jednotlivých prostorách budovy (restaurace, zázemí sportovců, technické místnosti, atd.) lze řídit a koordinovat veškeré činnosti lidí v různých částech areálu při náročnějších akcích. Tento systém ocení ti, kteří potřebují docílit kontinuelně a přesně na sebe navazující nástupy všech zúčastněných v programu akce z různých míst budovy - pomůže vám, aby se váš program časově nerozklížil, neboť všichni zúčastnění (sportovci, umělci, produkce, atd.,) budou řízeni stejným časem.     

Blokace jednotlivých prostor pro účely Vašich eventů (akcí):

Vstupní plocha :  (ul. Plzeňská)

 • Chodník ze zámkové dlažby pro příchozí z hlavního vstupu do areálu
 • Pozemní parkoviště pro klienty restaurace - osobní automobily 
 • Parkoviště pro zásobování - malé dodávky do 2,5 t
 • Vyvýšená betonová plocha 
 • Vjezd do podzemních garáží  - neblokovatelná plocha

Okrasná plocha – zadní vstup:  (ul. Nad Hliníkem)

 • Plocha pro altán - zámková dlažba (plocha má přípojné místo na elektřinu i vodu)
 • ​Travnatá plocha - u jezírka a skalky pro obojživelníky (20 lidí)

Sportovní plocha (je ještě zvlášť oplocená - výhodné u akcí s dětmi) 

 • Travnatá plocha (30x60m) - je uprostřed dvou závodních drah (pro stage hudebních kapel, dětské atrakce, ohňostroj, fotbal, apod.)
 • Asfaltový závodní okruh - asfalt výjimečné kvality s finální vrstvou specielně vytvořenou pro závodění.
  (V asfaltu je zabudovaná indučkní smyčka pro spínání časomíry očipovaných jezdců či běžců.  
 • Pískový závodní okruh - těleso dráhy složeno z několika drenážních vrstev, specielní finální písek, klopené zatáčky 
  (Měření času je prováděno zabudovanou profesionální časomírou, která sepne otevřením startovacích boxů pro chrty - časomíra měří s přesností na tisícinu sekundy. Kde jiní (na jiných drahách) mají vítězné chrty dva, neboť toto zařízení nevlastní, my můžeme určit vítěze z rozdílným doběhem do cíle v rozpětí jedné tisíciny sekundy!)

Pochozí plocha ze zámkové dlažby podél terasy s tribunami

Pochozí plocha kolem oplocení pláně

Travnaté plochy kolem hlavního oplocení

Oplocení vnitřní - pro umístění reklamních bannerů

Oplocení venkovní - pro umístění reklamních bannerů

Hrazení kolem chrtí závodní dráhy a pláně - pro umístění reklamních bannerů

Branding: nutno uvést:
- který prostor /provoz/zařízení/ chcete blokovat pro účely vašeho brandingu,
- typ brandingu (roll-up, stojan, atd.) 

Projekt pláně v PDF:
http://www.cgdf.cz/user_data/cms/soubory/00914/Zábavní_areál_Greyhound_Park_Motol_Praha

​Budova s restauracemi, zázemím pro účastníky akcí:

Přízemí (0. NP)

Vstup zepředu budovy do prostor: 

 • Výstup z parkoviště na schodiště směrem k hlavnímu vstupu - recepci
 • Registrace – Veterinární kontrola   
 • Vstup pro zásobování - zásobovací výtah do restaurace
 • Racing paddock se sprchami a SPA pro chrtí sportovce 

Vstup ze zadní strany budovy - z  komunikace kolem tribuny do prostor: 

 • Studijní místnost trenérů / školící místnost (bez další místnosti s šatnou, WC, sprchou).  
 • ​Depo – motokáry, závodní čtyřkolky
 • Šatny pro akce - sportovní utkání či umělecké vystoupení - místnost se šatními skříňkami,
  místnost se sprchami, místnost s WC: dámy + páni.
  Místnosti jsou kompletně obloženy italskou slinutou dlažbou zn. Marazzi medové barvy, v šatnách je pro vaše pohodlí taktéž instalován Data-Time Systém řízený satelitem.  
 • WC pro invalidy - sportovce
 • Greyhound Racing Paddock se sprchami, SPA pro chrtí sportovce 

Budova I. NP

 • Prostor před přístřeškem hlavního vstupu do budovy - pozor na únosnost - nesmí vjíždět technika
 • Prostor se zeleným koberce - zahrádka /pozor na únosnost - nesmí vjíždět technika
 • Prostor pod přístřeškem - vhodné pro welcome drinky, vítací rauty, atd.
 • Recepce - recepční pult
 • Vstupní hala do restaurací v 1. NP
 • Prostor s prezentací čtyřkolek a motokár (červený koberec) 
 • Sport Bar Restaurant (50 míst k sezení)
 • přilehlá krytá Relaxační terasa (32 míst k sezení)
 • přilehlá Zelená zahrádka (16 míst) - na zeleném koberci
 • Cafe Gallery Restaurant (60 míst k sezení)
 • přilehlá krytá velká Vyhlídková terasa s kavárenskými stolečky a tribunovými sedátky: 
  - Terasa segmenty: A, B - 156 míst (tribunová sedátka), 
  - Terasa segmenty: C, D - 40 míst (kavárenské stolečky - možno přidat) 
  - Terasa segmenty: E, F - 162 míst (tribunová sedátka)
 • Grilovací centrum Weber

Budova II. NP

 • Vyhlídková restaurace Four Leaf (cca 150 míst k sezení)
 • DJ a taneční prostor, technika pro moderátora akcí
 • přilehlá krytá malá Vyhlídková terasa (20 míst)
 • Střižna AU-AV-TV
 • Champions Club (soukromé - nelze blokovat) 

Budova III. NP

 • Řídící věž:
  - centrum časomíry, řízení návnady - zajíce,
  - TV stacionární kamera, sport-speaker, video-dráhoví komisaři (Jury), 

Multimediální centrum 
Uvnitř budovy s tribunami se nachází místnosti s profesionálním vybavením, jako např digitální hardwarové střižny, postprodukční pult, mixážní zvukový pult, mixážní video pult, racky se špičkovou elektrotechnikou. Na venkovní ploše areálu je instalována obrovská velkoplošná LED obrazovka, která spolupracuje se špičkovým audiosystémem areálu Greyhound Park Motol. Profesionální Full HD kamera muže snímat veškeré aktivity na asfaltové dráze a on-line zobrazovat na LED obrazovce, která je umístěna naproti budově s diváckou tribunou a restauracemi. Špičkové TV-Audio studio může okamžitě zaznamenat, sestříhat a upravit záběry z prezentací, dostihů chrtů, závodů.

LED obrazovka - Totem
Umožňuje přenos záznamů z kamer (stacionární i "očka"), klipy, reklamní shoty, prezentaci, atd., s dosahem na ulici Plzeňskou
a do všech diváckých prostor budovy s tribunami.

Komplex televizních obrazovek v celé budově
Umožňuje přenos záznamů z kamer (stacionární i "očka"), klipy z PC - reklamní shoty, prezentaci, atd., s dosahem do všech prostor budovy, včetně hlavního schodiště, všech restaurací, včetně recepce. Můžete působit na své klienty, hosty.
Při programu se vaši hoste nestresují, že jim ujde něco z programu - pohodlně uvnitř restaurace vidí detaily programu i na vzdáleném místě - např. ve startovacím prostoru na druhé straně dostihové dráhy, apod., což by ani na tribunách nemohli tak dobře vidět.
Vaši hosté mají svobodu - nejsou "přikováni" na jedno místo - mohou se volně pohybovat, ale vašemu sdělení neuniknou. Tuto volnost ocení ti, kteří pracují ve stále stejných kancelářských prostorách.
Velmi výhodné také při prezentacích, tiskovkách, apod., kdy není třeba projekční plátno.

TV kamery - záznamy
Vaši akci natočíme na TV kamerách - záznam této kvality lze použít v televizi.
Záznamy z kamer sestříháme do žádané délky klipu, shotu, apod.

Podzemní garáže v areálu Greyhound Park:
Areál má k dispozici 200 míst střežených garážových stání ve dvou podzemních podlažích, výška 2,1 m a uzavíratelné garážové kóje  (2.místné a 3-místné). Prostor je pod nepřetržitou ostrahou a je hlídaný prostřednictvím kamerového systému CCTV.
Dvoupodlažní komplex podzemních parkovacích míst má nepřetržitou recepční službu - přijet a odjet můžete kdykoli.
Z technického velína ostrahy je v kamerovém systému CCTV na vaše auta dobře vidět.
Prostory jsou velmi dobře osvětleny - používají se také jako prostory pro fotografování, filmování, apod.
Z podzemních garáží se lze výtahem dostat tzv. "suchou nohou" z jednotlivých podlaží podzemních garáží do 0.NP, 1.NP, 2.NP.

Do podzemních garáží nesmí vjíždět vozidla poháněna plynem.

Prostory pro chrtí dostihový sport:

 • Vstup k registraci (včetně chodby)
 • Místnost Registrace – Veterinární kontrola
 • Racing paddock
 • Racing paddock - příprava chrtů
 • Racing paddock - sprchy a SPA pro chrtí sportovce
 • Úklidová místost pro racing paddock
 • Toalety pro majitele chrtů - pánské a dámské
 • Pochozí plocha ze zámkové dlažby podél terasy s tribunami
 • Pochozí plocha kolem oplocení pláně
 • Prostory u starovacích boxů
 • Osmikomorové chrtí startovací boxy - australského výrobce Steriline Racing, elektronicky řízené
 • Chrtí písková dráha - těleso dráhy složeno z několika drenážních vrstev, specielní finální písek, klopené zatáčky
 • Automatický zavlažovací systém chrtí pískové dráhy
 • Řídící věž:
  - centrum s časomírou - měření času je prováděno zabudovanou profesionální časomírou, která sepne otevřením 
    startovacích boxů pro chrty časomíra měří s přesností na tisícinu sekundy
  - centrum s řízením návnady - zajíce
  -
  centrum pro sport-speakera
  - centrum s video-dráhovými komisaři (Jury) 

Tento výčet provozních částí využijte pro koncipování vašeho eventu a při sestavení vaši poptávky směrem k nám.

 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.