Zábavně relaxační resort Praha - Motol

Provozní řád - Šlapadla

 Před jízdou na našich šlapadlech - pedal go-kartech, si prosím prostudujte následující pravidla. Celé znění provozního řádu naleznete na odkazu ZDE.

 1. Vstup na pedal go-kart dráhu je povolen pouze v k tomu určené době.
 2. Vstup na pedal go-kart dráhu je povolen pouze v místě k tomu určeném.
 3. Je přísně zakázáno vstupovat na pískovou dráhu mimo určený přechod, či na pískové dráze pocházet a pobíhat.
 4. Dětem mladším 12 let je vstup na pedal go-kart dráhu povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce a na jeho odpovědnost. Doprovod je  po celou dobu pobytu na pedal go-kart dráze za dítě odpovědný.
 5. Je zakázáno volné pobíhání dětí bez doprovodu dospělé osoby po sportovní ploše Parku i po areálu Parku. 
 6. Každý jezdec do 15 let věku je povinen při pohybu na pedal go-kart dráze používat přilbu.
 7. Jízda na dráze je povolena pouze po pravé straně ve směru chodu hodinových ručiček. Levá strana dráhy je určena pro předjíždění. Obzvláště obezřetně je třeba se pohybovat při najíždění do zatáček. Pozor je třeba dávat v úseku, kde se vstupuje na pedal go-kart dráhu z přechodu – „můstku“ přes pískovou dráhu.
 8. Nastupovat či vystupovat do pedal go-kartů není dovoleno jinde než v prostoru Racing Paddocku na sportovní ploše,
  a to až na výzvu pořadatele.
  V žádném případě nesmí jezdec v pedal go-kartu přejíždět přes přechod – „můstek“ na dráhu nebo z dráhy.   
 9. Předjíždění pomalejších jezdců je povoleno pouze zleva.
 10. Jízda ve skupině vedle sebe je zakázána – jezdit musí jezdci za sebou a dodržovat rozestupy.
 11. V čase určeném pro fitness jízdy je zakázáno provozovat speed / závodní jízdy, včetně jízdy skupiny jezdců jezdících v těsném zástupu za sebou.
 12. Jezdec pedal go-kart dráhy je povinen uposlechnout pokynů provozovatele.
 13. Jezdci pohybující se na pedal go-kart dráze nesmí poškozovat a znečišťovat pedal go-kart dráhu.
 14. V celém areálu Greyhound Park Motol je zakázáno odhazovat odpadky, či je odkládat jinam než do odpadkového koše.
 15. Je přísně zakázáno vnášet jakékoli předměty na dráhu, jako jsou tašky, batohy, kufry, nábytek, apod.
 16. Je zakázáno vnášet na sportovní plochu Parku, jehož součástí je pedal go-kart dráha, jakýkoli nábytek, židličky, kufry, apod.
 17. Všem jezdcům je zakázáno vstupovat do zakázaných prostor.
 18. Platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 19. Před vlastní jízdou je jezdec pedal go-kart dráhy povinen se seznámit se způsobem jízdy na závodních šlapadlech pedal go-karts.
 20. Každý z přítomných v prostorách provozu pedal go-kartů je povinen počínat si tak, aby zabránil případným škodám na majetku či zdraví.
 21. Je přísně zakázáno vzájemné narážení, narážení do mantinelů vytyčujících dráhu. Při úmyslném narážení do jiných jezdců a dalších osob nebo bariér bude jezdec ihned naveden do paddocku a dostane na 1 kolo penalizaci. Při opakované kolizi bude jízda narušitele ihned ukončena a jezdec z dráhy bez nároku na jakoukoli náhradu vykázán.
 22. V prostoru pedal go-kart dráhy je zakázáno kouření, srážení a strkání do druhé osoby, omezovat a bránit v jízdě ostatním jezdcům, odkládat části oděvů a jiné předměty.
 23. Jízda je povolena pouze na vyznačené trati a výhradně v jednom směru.
 24. Jezdec nesmí při jízdě vyhazovat žádné předměty, nebo jinak znečišťovat dráhu. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, přebírá tak veškerou odpovědnost a finanční náhradu za poškození zdraví spolujezdců a za hmotný majetek, a další újmy, které tímto svým chováním způsobí.
 25. Jezdec musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a charakteru vozovky,  tak, aby neohrozil zdraví své i svých spolujezdců a majetek provozovatele. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, přebírá tak veškerou odpovědnost a finanční náhradu za poškození zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, a další újmy, které tímto svým chováním způsobí.
 26. Jezdec v první části jízdy jede pomalu – seznamuje se s dráhou a nepřeceňuje svojí síly a schopnosti.
 27. Při předjíždění jiného jezdce je předjíždějící povinen dbát zvýšené opatrnosti.
 28. Každý jezdec pedal go-kart dráhy se účastní jízdy na vlastní riziko a svou odpovědnost.
 29. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
 30. Platí přísný zákaz vstupu do pedal go-kart dráhy, jsou-li na dráze pořádány závody.
 31. Za bezpečnost dětí v celém areálu GPM vždy odpovídají jejich zákonní zástupci.
 32. Na pedal go-kart dráhu není povolen vstup: chodcům, osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, motocyklistům, cyklistům mimo vyhrazenou dobu, psům a kočkám.
   

 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - investor stavby Česká greyhound dostihová federace - spřátelený web SLOVAK INTERCARGO - spřátelený web


© 2013 CZECH INTERNATIONAL, a.s., Greyhound Park Motol, Praha.
 Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.